Dåb

Du kan blive døbt i én af vores smukke kirker, hvis du bor i enten Slagslunde eller Ganløse sogn eller har en tilknytning hertil. 

Særlig tilknytning foreligger, hvis du:

- tidligere har haft bopæl i sognet. 
- har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)
- for så vidt angår begravelse og bisættelse, har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

I ovennævnte tilfælde har du altid ret til at få foretaget en kirkelig handling i en anden kirke end den, som du normalt hører til. Du kan dermed få døbt dit barn ved søndagens gudstjeneste. 

Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i Slagslunde eller Ganløse sogne. 

I andre tilfælde er det præsten, der afgør, om du har en særlig tilknytning. Det afhænger af præstens skøn, om du kan få foretaget en kirkelig handling i en kirke uden for det sogn, hvor du bor.

Ønsker du at blive døbt, ønsker du at få dit barn døbt, eller har du spørgsmål til dåb generelt, 
er du altid velkommen til at kontakte vores kordegn tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 14.00 på telefon 4818 4500.

Ca. 14 dage før dåben kontakter du præsten og I aftaler tidspunkt for dåbssamtalen. 
Samtidig sendes navne og adresser på faddere til kordegnen. Der skal være 2-5 faddere, som alle skal være døbte og over konfirmationsalder.

Vores to kirker er ikke ret store. Derfor er der begrænset hvor mange gæster hver familie må invitere med til dåbshandlingen i kirken. Ud over dåbsbarnet og dets forældre må hver familie højst have 30 gæster med - dette inkluderer alle børn over 1 år. 

Har du allerede lavet en aftale med kirkekontoret om dåb, bedes du venligst udfylde dette skema med kontaktoplysninger: https://forms.churchdesk.com/f/SJsZ70PwV 

Lørdagsdåb i 2023 ligger på følgende datoer:

Lørdag den 23. september:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke og eventuelt 
kl. 11.15 i Slagslunde kirke 

Lørdag den 25. november:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke og eventuelt 
kl. 11.15 i Slagslunde kirke 

 

Lørdagsdåb i 2024 ligger på følgende datoer: 

Lørdag den 27. januar:
kl. 10.00 i Ganløse kirke (flyttes til Slagslunde kirke, hvis Ganløse ikke er genåbnet)
eventuelt også kl. 11.15 i Ganløse kirke

Lørdag den 23. marts:
kl. 10.00 i Ganløse kirke (flyttes til Slagslunde kirke, hvis Ganløse ikke er genåbnet)
kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 25. maj:
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
kl. 11.15 i Ganløse kirke (flyttes til Slagslunde kirke, hvis Ganløse ikke er genåbnet)

Lørdag den 28. september
kl. 10.00 i Ganløse kirke
kl. 11.15 i Slagslunde kirke

Lørdag den 30. november
kl. 10.00 i Slagslunde kirke
kl. 11.15 i Ganløse kirke

Lørdagsdåb afholdes kun for borgere bosat i sognet. 

 

  Slagslunde-Ganløse Pastorat   ·   Kirkekontoret er beliggende på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse       4818 4500       ganloese.sogn@km.dk