Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

Ønsker man at kontakte hele menighedsrådet, skal mailadressen 7412@sogn.dk benyttes.

Formand: Lone Ebbesen Smed 
Telefon: 9155 3402
E-mail: Formand.LoneSmed@outlook.dk


Lone Ebbesen Smed

Lars Rosenborg Sørensen, næstformand og kasserer 

Helle Irene Arrøe, kirkeværge for Ganløse Kirke

Ole Meilby, kirkeværge for Slagslunde Kirke

Malene Mejlby Kirkegaard, kontaktperson

Bo Brøndum Pedersen, medlem

Niels Lindhardt Johansen, medlem

Peter Rudolf Hansen, medlem

 

Præsterne er fødte medlemmer af rådet.

Malene Graeser-Greve, sognepræst kbf. 

Christian Gottlieb, sognepræst

Irina Gerkeuli, organist og medarbejderrepræsentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Slagslunde-Ganløse Pastorat   ·   Kirkekontoret er beliggende på Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse       4818 4500       ganloese.sogn@km.dk